Taalcursussen op afstand

Taalcursussen op afstand zijn geschikt voor individuele cursisten of groepjes, die een training vanuit huis willen volgen, op verschillende locaties werken of regelmatig op zakenreis zijn. Op flexibele basis maken wij met u een planning voor trainingssessies van twee à drie uur. Het voordeel is dat de cursist de training kan inpassen in zijn agenda, onafhankelijk van de locatie waar hij zich tijdens de sessie bevindt.

Deze trainingssessies worden live op afstand verzorgd door uw taaltrainer. Hierbij maken wij gebruik van een interactieve online leeromgeving. U kunt deze online sessies ook combineren met trainingsbijeenkomsten op een van onze trainingslocaties of uw eigen locatie.

Al onze cursussen zijn geschikt voor medewerkers die regelmatig communiceren in een andere taal, bijvoorbeeld in vergaderingen, teambesprekingen, gesprekken met zakenpartners of bij het geven van een presentatie. Tijdens de training is de te leren taal de voertaal indien het niveau van de cursist(en) dit toelaat.

Deze training kunt u volgen als individuele taaltraining en als groepstraining.