Cursus Zakelijk Nederlands

Door de toenemende internationalisering komen steeds meer anderstaligen naar Nederland om hier voor korte of langere tijd te wonen en te werken. Op het eerste gezicht lijkt het niet nodig om Nederlands te leren, omdat men in Nederland overal met Engels terechtkan. Toch is het beheersen van de Nederlandse taal een belangrijke factor om snel en succesvol te integreren, niet alleen op het werk, maar ook in de privéomgeving.

Onze cursussen zakelijk Nederlands zijn erop gericht de cursisten tijdens individuele of groepstrainingen kennis te laten maken met het (zakelijk) taalgebruik of de reeds aanwezige kennis te vergroten. Ons trainingsaanbod wordt afgestemd op het bedrijf, de functie en de individuele doelstelling van onze cursisten.

Voor anderstaligen is niet alleen een goede kennis van het Nederlands belangrijk, maar ook een goed begrip van Nederlanders, hun manier van samenwerken en hun stijl van zaken doen. We begeleiden cursisten bij het verbeteren van de communicatie met Nederlandstalige collega’s waarbij aandacht wordt besteed aan cultuurverschillen en de dagelijkse omgang in de werkpraktijk.

Naast onze zakelijke taaltrainingen bieden wij u de volgende gespecialiseerde trainingen:

Flexibele cursus Nederlands

Flexibele trainingen zijn bijzonder geschikt voor cursisten die weinig tijd tot hun beschikking hebben. Op met u afgesproken tijdstippen worden taaltrainingen van twee à drie uur gegeven.
Meer informatie

Semi-intensieve cursus Nederlands

Bij een semi-intensieve taaltraining krijgt de cursist een aantal hele dagen, verspreid over een aantal weken, les. Deze vorm is met name geschikt voor cursisten voor wie de flexibele training te langzaam gaat en die in bepaalde periodes meer tijd voor hun taaltraining kunnen vrijmaken.
Meer informatie

Intensieve cursus Nederlands

Bij een intensieve taaltraining heeft de cursist gedurende één of meer weken hele dagen les. Een geschikte trainingsvorm voor cursisten die snel hun kennis en taalvaardigheidsniveau van een vreemde taal moeten verhogen en die gemotiveerd zijn om enige tijd (bijna) fulltime met de taal bezig te zijn.
Meer informatie

Taalcursussen op afstand

Taalcursussen op afstand zijn geschikt voor individuele cursisten of groepjes, die een training vanuit huis willen volgen, op verschillende locaties werken of regelmatig op zakenreis zijn.
Meer informatie

E-learning systeem

Naast onze maatwerkprogramma’s kunt u (in combinatie) ook gebruik maken van ons e-learning systeem. U kunt dit programma overal, wanneer u wilt en in uw eigen tempo gebruiken om uw kennis van het zakelijke taalgebruik te verdiepen.
Meer informatie