Training Zakelijk Nederlands

Door de toenemende internationalisering komen steeds meer anderstaligen naar Nederland om hier voor korte of langere tijd te wonen en te werken. Op het eerste gezicht lijkt het niet nodig om de Nederlandse taal te leren omdat men in Nederland overal met Engels terecht kan. Toch is het beheersen van de Nederlandse taal een belangrijke factor om snel en succesvol te integreren – niet alleen op het werk maar ook in de privé omgeving.

Onze trainingen zakelijk Nederlands zijn erop gericht de cursisten tijdens individuele of groepstrainingen kennis te laten maken met het (zakelijk) taalgebruik of de reeds aanwezige kennis te vergroten. Ons trainingsaanbod wordt afgestemd op het bedrijf, de functie en de individuele doelstelling van onze cursisten.

Voor anderstaligen is behalve een goede kennis van het Nederlands ook belangrijk dat zij een goed begrip hebben van Nederlanders, hun manier van samenwerken en hun stijl van zaken doen. We begeleiden hen bij het verbeteren van de communicatie met Nederlandstalige collega’s waarbij aandacht wordt besteed aan cultuurverschillen en de omgang hiermee in de dagelijkse werkpraktijk.

Voor moedertaalsprekers of anderstaligen die de taal al heel goed beheersen organiseren wij trainingen en workshops Schriftelijke Communicatie. Kennis en vaardigheden van de cursist worden opgefrist en uitgebreid voor een resultaatgerichte en efficiënte schriftelijke communicatie met relaties, klanten en collega’s.

U kunt deze taaltrainingen volgen op onze trainingslocatie in het centrum van Utrecht of op uw bedrijf in Utrecht en omstreken.