Cursus Schriftelijke Communicatie Nederlands

Voor moedertaalsprekers of anderstaligen die de Nederlandse taal al heel goed beheersen organiseren wij cursussen Schriftelijke Communicatie Nederlands. Deze cursussen en workshops zijn gericht op de specifieke leerwensen van de cursist(en) die besproken worden in een intakegesprek. Daarnaast vragen wij de cursist(en) om zelfgeschreven materiaal van de werkplek. Deze stukken worden geanalyseerd. Knelpunten die uit de analyse naar voren komen, vormen eveneens een uitgangspunt voor de schrijfvaardigheidstraining.

In een cursus Schriftelijke Communicatie kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen en actief worden getraind:

  • kennismaken met de fasen van het schrijfproces;
  • opfrissen van (werkwoord)spelling;
  • interpunctie en aaneenschrijvingen;
  • indeling in alinea’s;
  • zinsconstructie;
  • lezersgericht schrijven (gebruik van synoniemen, verwijswoorden, signaalwoorden, vermijden van passief taalgebruik);
  • kort en bondig, maar helder formuleren.

Bovendien kunnen specifieke functies worden geoefend, zoals effectief emailen, het schrijven van verslagen en rapporten of  notuleren.

Uw tijd is kostbaar; door onze flexibele en op uw bedrijf toegepaste manier van trainen kunnen wij zeer snel en concreet resultaat behalen. Bovendien maken wij in overleg een planning die geheel zal worden afgestemd op de agenda en wensen van de deelnemer(s).

Deze cursus kunt u volgen als individuele taaltraining en als groepstraining.